Opstarts datoer til kat C/D og E: se opstartsdatoer

hvis datoerne ikke passer dig, så ring og vi laver en opstart til dig.

Prisen: se prisliste

Ikke inkluderet i prisen er følgende:

Lægeattest
Prøvegebyr  pr. 01.10 21 pris 1000 kr.
Leje af bil til praktisk prøve
Evt. ekstra kørelektioner på vej

lovpakken

Kørekortet kan som udgangspunkt udstedes til en person, der er fyldt 21 år og have gyldigt kørekort til B

Undervisningen indeholder:
Mindst 16 lektioner i teorilokale
Mindst 14 lektioner kørsel på vej
Mindst 4 lektioner køreteknisk anlæg.
Herud over skal du bestå både teori og praktisk prøve.

Undervisningen skal følge undervisningplan til lastbil, undervisningen skal varer mindst 12 arbejdsdage.

Undervisningen skal forgå hos en godkendt kørelærer.

Hvad må jeg køre når jeg har fået kørekort til kat C

Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver ret til at føre:

Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Vogntog bestående af en lastbil som nævnt i nr. 1 eller en personbil som nævnt i nr. 2 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Motordrevet blokvogn.

Nærmere krav fra Trafikstyrelsen til godstransport

Hvordan kommer jeg igang

Opstart til kat C kørekort er individuel, så ring 75727375 eller skriv til os på info@bkvejle.dk så finder vi en dato.

Vi starter med at du kommer til et uforpligtende informations møde hos køreskolen BK Vejle.
På mødet fortæller vi om skolen, lovkrav til kørekort, undervisningen, samt hvad der forventes af dig, som elev.

Køreskolen BK Vejle tager udgangspunkt i dig og din tid.

Professionelle og motiverede kørelærere.
En køreskole med 50 års erfaring.

Teoriundervisningen

Teoriundervisningen forgår som udgangspunkt som aktiv dialog undervisning, hvor lærer og elever aktivt sparre sammen i teorilokalet.

Alle elever i teorilokalet sidder på samme niveau, så i dele af undervisningen vil foregå mundlige og skriftlige gruppeopgaver

Køreundervisningen

Køretimerne aftales med din kørelærer.
Normalt afvikles køretimerne på hverdage mellem kl. 08:00 – 18:00

I månederne november, december, januar samt februar sluttes kørelektioner kl. 17.00 senest

Mørke kørsel kan dog ske efter kl. 18:00 – tidligst 1 time efter solnedgang
En kørelektion har en varighed af 45 minutter. Der køres normalt 2 lektioner ad gangen.

Vi prøver at aftale kørsel uden for både arbejde og skole tiden, dog skal der forventes fravær til køreteknik samt teori og praktisk prøve.

Til køretimerne mødes vi på Maribovej. Her har vi vores garage anlæg. Med mindre vi aftaler andet.

Generhverv til lastbil

Pakkepris: se prisliste
Prøvegebyr til staten: 890,00 kr.

Pakken omfatter følgende:

  • Fri teori på internettet, samt test på køreskolen.
  • 2 kørelektioner
  • Leje af lastbil til praktisk prøve.

Såfremt du ønsker flere tirsdage, kan der købes ubegrænset adgang for 500 kr.

Tilmelding er nødvendigt – ring til køreskolen på 75 72 73 75

SÆRLIGE KRAV TIL LASTBIL CHAUFFØR OG KØREKORTET

Dog skal den pågældende der erhverver kørekortet som led i kvalifikations uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikations krav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Indtil den pågældende, har gennemført ovenstående krav, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikations krav til visse førere af køretøjer i vejtransport, eller:
den pågældende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, rednings-beredskabet eller politiet. Den pågældende er under uddannelse til mekaniker eller lignende, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.