Næste efteruddannelseskursus til kategori C og kat D

  • Dato: 09-10-12-30-31 maj 2022
  • 04-07-2022 – 08-07-2022
  • Tidsrum: 8.00 – 15.24
  • Tidsrum: 08,00- 15,24
  • Pris: 7.500 kr.
  • Pris: 7.500 kr
  • Sted: Vedelsgade 85A, 7100 Vejle
  • Sted: Vedelsgade 85A,7100 Vejle

Kvalifikationsuddannelser til lastbilchauffører

For at du som chauffør kan udføre erhvervsmæssig kørsel, skal du gennemføre en kvalifikationsuddannelse. Uddannelsen skal gennemføres i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl.

De grundlæggende kvalifikationer kan opnås ved at gennemføre:

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse – 6 ugers kursus
Grundlæggende intensiv kvalifikationsuddannelse – 4 ugers kursus ( som vi tilbyder)

På kvalifikationsuddannelsen får du teoretisk og praktisk viden indenfor:

Videreuddannelse i brændstoføkonomisk kørsel med hovedvægt på sikkerhed
Anvendelse af reglerne for vejtransport; godstransport og på personbefordrings området
Sundhed, færdselssikkerhed, miljøsikkerhed, service og logistik

I forbindelse med den grundlæggende kvalifikationsuddannelse skal du have 20 individuelle køretimer, mens den Intensive kvalifikationsuddannelse kræver 10 individuelle køretimer.

Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.
I grunduddannelse for godschauffører er der ligeledes en praktisk prøve i lastsikring.

Hvilken kvalifikationsuddannelse du skal vælge, er bl.a. afhængig af, hvor gammel du er og hvilke former for kørsel du ønsker.

Chauffører, der er over 21 år gammel og som tager kørekort til lastbil; samt chauffører der er over 23 år, og som tager kørekort til bus, kan frit vælge mellem de to ovennævnte kvalifikationsuddannelser.

Er du mellem 18 og 21 år, har kørekort til lastbil, og har gennemført grundlæggende 8 ugers kvalifikationsuddannelse, må du køre godskørsel i lastbil.

Er du godschauffør og har gennemført grunduddannelsen, og du har et ønske om at blive buschauffør, så skal du kun gennemføre de dele af grunduddannelsen, som er særlige for busaktiviteter. Kurset varer 1 uge, hvor du skal have mindst 3 individuelle køretimer.

Efteruddannelser til Godstransport

EFTERUDDANNELSE TIL LASTBIL OG BUS
Det blev i 2008 bestemt i Eu-regi at alle der udfører erhvervsmæssig godstransport eller buskørsel skal gennemføre efteruddannelse hvert 5 år. Reglen er gældende for både alle nuværende samt kommende chauffører.

Mål:

Målet med kurset er, at deltagerne erhverver og vedligeholder grundlæggende kompetencer og kvalifikationer, som lever op til de krav, som er fastsat i EU-regi.
Gennemføres efteruddannelsen ikke i rette tid, får du som chauffør kørselsforbud, hvis du bliver stoppet af politiet. Du vil også få en bøde for at udføre erhvervsmæssig kørsel uden at have chaufføruddannelsesbevis.

Formålet med efteruddannelsen:

• Sikre at chaufføren har de kvalifikationer, der i dag er nødvendige for en professionel chauffør
• Højne færdselssikkerheden og forbedre miljøet
• At der gives efteruddannelse til alle nuværende, samt kommende chauffører

Efteruddannelsen varer 5 dage, hvoraf de 3 dage indeholder obligatoriske fag.
• Nye trafikregler
• Regler for køre/hviletid; arbejdstid
• Transportlovgivningen
• Førstehjælp
• Defensiv- og energirigtig kørsel

De sidste 2 kursusdage kan der vælges imellem en række forskellige kurser; det kan være:

• Rutebilkørsel
• International turistkørsel
• Indenrigsdistribution
• Internationalgodstransport