Vi er dataansvarlig for dine personoplysninger som du afgiver til os via mail.
Kun medarbejdere der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde har adgang til disse.
Kundeoplysninger destrueres senest 5 år efter vi har modtaget dem, du har dog til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i henhold
Til persondata forordningen.
Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om hvilke oplysninger vi registrerer om dig og hvilke formål registreringen tjener.
Vi indsamler ikke cookies eller andre oplysninger med salg eller kontakt for øje, eller salg til 3 part
Alle oplysninger opbevares på servere inden for EU’s grænser.